July- Early August Litters

 Australian Shepherd Puppies

 

 CKC Goldendoodle Puppies 

 CKC Australian Shepherd Puppies

 AKC Golden Retriever Puppies

 CKC Golden Retriever Puppies